15 marca nasi uczniowie brali udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który odbył się w "Nitkach". Jak co roku zwyciężyliśmy. Pierwsze miejsce zajęła Agata Babiarz (2A), która była bezkonkurencyjna, czytając "Dzienniki" Marii Dąbrowskiej.

Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
Dzień Edukacji Prawnej, zainicjowany został przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Obecnie współorganizatorami wydarzenia są Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Wolters Kluwer SA. W tym konkretnym dniu prowadzone są działania, które przybliżają uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonowanie instytucji prawnych. 
Tego dnia na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych odbył się wykład pana B.Hoszowskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dla naszej młodzieży na lekcji WOSu

Zakończył się międzynarodowy projekt Nasze Kultury, w którym razem z naszymi uczniami brali udział uczniowie z Hoyerswerdy i Iwano – Frankiwska. Projekt odbył się w ramach wymiany uczniowskiej i finansowany był przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży Jugendwerk . Uczniowie brali udział w obchodach Dnia Patrona szkoły, poznawali Polskę i elementy jej kultury. Ponadto bardzo dobrze się bawili, poznawali i uczyli. Z bardzo dobrymi wrażeniami i wspomnieniami opuszczają nasz kraj i obiecują wrócić do nas wkrótce.

 

Pięknych wrażeń estetycznych dostarczył w tym roku Konkurs, w czasie którego recytowano wiersze naszego patrona K.K. Baczyńskiego. Nie była to tylko prezentacja utworów po polsku, ale także po ukraińsku i niemiecku, gdyż gośćmi byli uczniowie z Ukrainy i Niemiec, którzy przebywają w naszej szkole w ramach wymiany międzynarodowej.
Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Piękną, bardzo dojrzałą recytacją zachwyciła radę artystyczną uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 Oliwia Ciosek, zajmując 1 miejsce.
Miejsce 2 przypadło Patrycji Lazarowskiej z Publicznego Gimnazjum nr 1, a 3 Natalii Cyl z Publicznego Gimnazjum w Otyniu. Wyróżnienie otrzymał Łukasz Chwałek z Publicznego Gimnazjum w Siedlisku.
Część ponadgimnazjalną zdominowały uczennice z VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego zajmują trzy miejsca: 1. Antonina Ralko, 2. Anna Malicka, 3. Maria Putyra. Wyróżnienia otrzymali Emilia Wojciechowska z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze i Paweł Matkowski z naszego LO.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Gratulujemy zwycięzcom  i do zobaczenia za rok.
Organizator J. Bojanowska