Nawigacja

Erasmus+

PROJEKT THINK CRITICALLY, LIVE RATIONALLY AND EMPATHICALLY

CZERWIEC 2019

 

Już w grudniu 2018r. uczniowie z projektu, przygotowując się  do mobilności we Włoszech, wzięli udział w przygotowanym przez panią Beatę Jasińską  -  nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie  - cyklu zajęć poświęconym prawom człowieka.

Podczas pierwszego spotkania „Moja (różnorodna) tożsamość” pracując w grupach zastanawiali się z jakimi cechami się utożsamiają i dlaczego, analizowali wiersz Rubimbo Bungwe – uchodźcy z Zimbabwe, porównywali emocje, zastanawiali się w jaki sposób etykietuje się  ludzi.

REFUGEE

So I have a new name – refugee. 
Strange that a name should take away from me 
My past, my personality and hope. 
Strange refuge this. 
So many seem to share this name – refugee 
Yet we share so many differences. 
I find no comfort in my new name. 
I long to share my past, restore my pride, 

To show, I too, in time, will offer more
Than I have borrowed. 
For now the comfort that I seek 
Resides in the old yet new name 
I would choose – friend.

Rubimbo Bungwe, from Zimbabwe, 2002

 

Kolejne spotkanie było poświęcone prawom  i statusowi społecznemu kobiet w różnych krajach i w różnych epokach. Uczniowie analizowali i dyskutowali nad fragmentami konstytucji i deklaracji Praw Człowieka oraz nad materiałami z prasy dotyczącymi nierównego traktowania kobiet.

Ostatnie czerwcowe zajęcia miały trochę inną formę i o wiele większy zasięg. Odbyły się przy okazji debaty „My rocznik ‘89” i wystawy dotyczącej życia w Polsce w latach 1985 - 1995. Nasi uczniowie opiekowali się uczniami zaproszonych szkół  podstawowych podczas przygotowanej dla nich gry dotyczącej praw człowieka, w szczególności praw człowieka w czasach PRL. Po zakończonej grze wywiązała się dyskusja na temat praw człowieka nie tylko w czasach PRL, ale również obecnie na całym świecie w kontekście ustroju politycznego. Debatowano również na temat przestrzegania  praw człowieka w społeczności szkolnej.

 

   

 

 

MAJ 2019

Już drugi raz w tym roku zawitali w progi naszej szkoły międzynarodowi goście. Tym razem byli to uczestnicy projektu „Think critically, live rationally and empathically”  realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Nasi goście przybyli z rożnych stron świata: ze Stambułu, Kowna i Chieti  już w niedzielę 19.05.2019. Było to pierwsze spotkanie wszystkich uczestników projektu. Tematem działań zaplanowanych w Nowej Soli była szeroko pojęta imigracja.

Działania projektowe rozpoczęły się nazajutrz powitaniem gości przez dyrektora szkoły Panią Aleksandrę Grządko, po czym nastąpiło zwiedzanie szkoły i zabawy integracyjne. Następnie, już całkiem na poważnie, przystąpiliśmy do realizacji działań projektowych. 

Po południu zwiedziliśmy miasto, a gości zachwyciły nasze najciekawsze miejsca czyli centrum, port, Park Krasnala oraz Park Fizyki, w którym wszyscy świetnie się bawili przeprowadzając najróżniejsze eksperymenty fizyczne.  Wolny czas wieczorem goście i gospodarze spędzili przyjemnie integrując się w jednej z miejscowych pizzerii .

              

Wtorek rozpoczął się wizytą u Prezydenta Miasta Pana Wadima Tyszkiewicza, który powitał wszystkich serdecznie, opowiedział o powstaniu Nowej Soli, jej rozwoju i obecnej sytuacji gospodarczej. Wizyta zakończyła się tradycyjnie sesją fotograficzną z Prezydentem na schodach Urzędu Miejskiego.

W szkole, podzieleni na grupy międzynarodowe, uczestnicy kontynuowali prace nad zadaniami projektowymi. Przedstawiciele grup zaprezentowali sytuacje imigrantów w swoim kraju, obejrzeliśmy  wywiady z imigrantami nagrane w każdym kraju oraz prezentacje multimedialne. Po dyskusji wszyscy udali się do portu, gdzie czekała na nich wycieczka „Laguną” ufundowana przez radnego Powiatu Nowosolskiego – Pana Andrzeja Delę. Odra widziana z perspektywy statku wygląda niezwykle interesująco i wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.

Popołudnie spędziliśmy prezentując gościom polskie tradycje, polskie święta i zwyczaje, historię Polski i sławnych Polaków. Jan Paweł II i Kopernik byli znani wszystkim, Maria Curie również, chociaż nie wszyscy kojarzyli ją z naszym krajem.  Co ciekawe – najbardziej znanymi osobami dla naszych gości byli polscy sportowcyJ .  Lewandowski, Piątek, Gortat – to osoby, których nie trzeba było nikomu przedstawiać J.  Nauczyciele wymienili  jeszcze Kieślowskiego, Polańskiego i Kasię Smutniak.

Największe wrażenie zrobiła na naszych gościach prezentacja o polskiej kuchni, która poparta była takimi specjałami jak: ogórki kiszone, kluski śląskie, modra kapusta, zrazy wołowe, polski chleb, sernik, pączki (dla ukazania tradycji tłustego czwartku) . Ciekawość wzbudziły również ozdoby świąteczne wykonywane z okazji Świąt Wielkanocnych – palmy, pisanki, koszyczki wielkanocne.

           

 

W dobrym nastroju rozeszliśmy się wieczorem, by następnego dnia spotkać się przy autobusie wiozącym nas do Wrocławia. We Wrocławiu zwiedziliśmy wystawę „1000 lat Wrocławia”, zjedliśmy pyszny obiad, a następnie zwiedzaliśmy centrum Wrocławia bawiąc się jednocześnie podczas gry miejskiej przygotowanej przez nasze nauczycielki.  Dodatkową atrakcją okazał się Jarmark Świętojański, który akurat odbywał się w centrum miasta.
Odbyło się również spotkanie w siedzibie organizacji pozarządowej „Nomada”, która wspomaga imigrantów. Uczniowie uzyskali wiele informacji o formach pomocy, problemach, życiu imigrantów we Wrocławiu i okolicy. Wrocław jest miastem, w którym zamieszkuje największa grupa imigrantów w Polsce, dlatego te informacje były dla nas istotne.

           

Czwartek spędziliśmy w Rogoźnicy, w byłym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Była to bardzo trudna lekcja historii dla nas i dla naszych gości. Ta wizyta pokazała wszystkim, do czego prowadzi nienawiść, brak tolerancji, pycha i pogarda.  Poznaliśmy koszmarne  warunki życia i pracy w obozie, w programie był również film, w którym byli więźniowie obozu opowiadali o trudach życia i sposobie przeżycia w Gross – Rosen.

           

W piątek, po licznych dyskusjach, przeprowadziliśmy debatę na temat: „Czy powinniśmy przyjmować imigrantów?” Przedstawiciele wszystkich krajów wskazywali podczas debaty dobre i złe strony pobytu imigrantów w kraju goszczącym. Po podsumowaniu debaty wszyscy uczestnicy wypowiedzieli się w drodze głosowania, które wykazało, że imigranci powinni być akceptowani.  Podczas pracy odwiedziła nas również Pani Iwona Brzozowska – Starosta Nowosolski.

Po wszystkich działaniach odbyło się uroczyste zakończenie polskiej części projektu „Think critically, live rationally and empathically”. Pani Dyrektor Aleksandra Grządko wręczyła wszystkim uczestnikom projektu certyfikaty uczestnictwa.

Popołudnie upłynęło nam na wspólnych spacerach, grze w kręgle i innych przyjemnościach.

                  

Goście litewscy, żegnani przez nas serdecznie,  wyruszyli w podróż do domu późnym piątkowym wieczorem. Pozostali zerwali się wczesnym rankiem w sobotę, by wyruszyć w dwie przeciwne strony. Pożegnania były wzruszające. Wszyscy obiecaliśmy sobie, że spotkamy się jesienią w Chieti.

  

 

Podsumowując pobyt gości w naszej szkole i w naszym mieście musimy stwierdzić, że możemy być  dumni.   Goście byli zachwyceni polską serdecznością, gościnnością, smakiem polskich potraw, urodą polskich miast. Wszyscy byli zadowoleni z faktu, że wszyscy uczestnicy projektu tak sprawnie posługują się  językiem angielskim, co bardzo ułatwiało porozumienie między uczestnikami.  Cały czas otrzymujemy wyrazy sympatii i zadowolenia z pobytu naszych gości w Polsce.

Poniżej część efektów ciężkiej pracy naszego zespołu.

          

 

Spotkanie z młodymi ludźmi, pełnymi pasji i zaangażowania- wywiad z przedstawicielami NGO Nomada z Wrocławia.

W innym miejscu mogliby zarabiać więcej, ale wybrali pomoc potrzebującym, sami tworzą swoją organizację i sami są swoimi szefami, często wbrew oczekiwaniom  rodziców, często nie są rozumiani przez znajomych  i rodzinę, ale wspierani przez swoich życiowych partnerów, artystów i ludzi o podobnych poglądach.

Nomada działa na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych. Na początku swojej działalności skupiali się głównie na pomocy Romom i ich integracji z lokalnym środowiskiem. W związku ze zwiększającą się ilością imigrantów i wobec rosnącego zapotrzebowania poszerzają i rozwijają swoją działalność. Działają na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego. Swoją pomoc budują na obustronnym  zaufaniu, bezpośrednich kontaktach i komunikacji. Nie są organizacją charytatywną , oferują swoim podopiecznym pomoc i wsparcie merytoryczne, prawne i językowe. Uczą jak sobie radzić, pokazują, prowadzą za rękę, ale nie wyręczają, organizują kursy językowe, zajęcia wyrównawcze, zajęcia integracyjne, współpracują ze szkołami i pracodawcami. Ich działania nie polegają tylko na doraźnej pomocy, ale również na długofalowej integracji . Pozyskują środki zewnętrzne na prowadzenie swojej działalności od lokalnych przedsiębiorców, artystów, ludzi dobrej woli, starają się o granty, piszą projekty, prowadzą odpłatne szkolenia i poradnictwo dla firm zatrudniających obcokrajowców. Co roku organizują urodziny Nomady,  żeby podziękować sponsorom, pozyskać nowych, porozmawiać  i wymienić poglądy i doświadczenia, żeby powiedzieć Wrocławianom czym się zajmują i jaki efekty daje ich praca, żeby wszyscy mogli poczuć z niej satysfakcję, żeby nie być anonimowym.

Problemy, z którymi zgłaszają się do nich imigranci dotyczą: braku/utrata dokumentów, braku pozwoleń, bariera językowa, nieumiejętność poradzenia sobie w urzędzie, zostali wykorzystani przez nieuczciwego pracodawcę, brak środków do życia, brak pracy, brak mieszkania, przemoc, dyskryminacja…

Niestety sama organizacja też boryka się z problemami, kilkakrotnie zniszczono ich tablicę na wejściu do siedziby, ale nie chcą o tym mówić, ani pamiętać, chcą się podzielić z nami tylko radością i satysfakcją z wykonywanej pracy.

 

 

LUTY 2019

Działania organizacyjne rozpoczęte:

W dniach 4.02.- 8.02.2019 odbyło się w Turcji pierwsze robocze spotkanie partnerów projektu „ Think Critically, Live Rationally and Empathically”.  

Po dwudniowej podróży przedstawicielki naszej szkoły pp. J. Małczak, N. Popova i A. Dąbrowska dotarły do celu, którym była szkoła EraKolejler w Istambule – nasz turecki partner w projekcie. Wraz z nami do Istambułu przybyli nauczyciele z Włoch – ze szkoły Istituto di Istruzione Superiore "Umberto Pomilio" w Chieti i ze szkoły Kauno taikomosios dailes mokykla mieszczącej się na Litwie w Kownie.  Naszym celem było ustalenie planu spotkań, opracowanie działań, które zamierzamy wykonać w ramach projektu i poznanie naszych szkól. Ponieważ przylot do Istambułu nastąpił w godzinach wieczornych, nasze działania rozpoczęliśmy następnego dnia. Warto wspomnieć, że wraz ze wschodem słońca obudziło nas wezwanie do modlitwy, co było dla nas wydarzeniem niezwykłym.

Po przybyciu do szkoły zostaliśmy oprowadzeni po niej przez nauczyciela j. angielskiego pana Oktaya Akyazi. Szkoła mieści się na dwóch kondygnacjach, uczy się w niej około 600 uczniów, ma dużą salę gimnastyczną i stołówkę. Sale lekcyjne nie są duże, ale dobrze wyposażone. 

Nasze spotkanie odbywało się w szkolnej bibliotece. Zostaliśmy przywitani przez uczniów, poczęstowani turecką kawą i herbatą oraz drobnymi typowymi smakołykami tureckimi. Po czym tureccy uczniowie przystąpili do zaprezentowania swojego kraju. Przedstawili nam historię kraju, system edukacji, swoje miasto, zwyczaje kulinarne i mity o Turcji. Następnie partnerzy projektu przedstawili prezentacje o swoich krajach, tradycjach  i szkołach.

Mieliśmy również okazję poznać przebieg zajęć szkolnych i wysłuchać wykładu na temat „Rola nauczyciela w krytycznym myśleniu”. Omówiliśmy założenia projektu, ustaliliśmy daty działań i spotkań w pozostałych krajach, podzieliliśmy obowiązki i zadania wszystkich partnerów projektu.

Wizyta w Istambule miała również program kulturalny. Zwiedziliśmy stambulskie stare miasto, Błękitny Meczet, do którego wchodziliśmy zgodnie ze zwyczajem bez butów i z zakrytymi włosami. Podziwialiśmy Hagia Sofia – meczet będący obecnie muzeum -  budowlę uważaną za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa całego pierwszego tysiąclecia naszej ery, Cysternę Bazyliki wybudowaną w VI wieku n. e., Grand Bazaar jeden z największych obiektów tego typu w Turcji, Kościół św. Antoniego z Padwy wraz ze znajdującym się przed nim pomnikiem Papieża Jana XXIII i tablice poświęcone św. Maksymilianowi Kolbe – znajdujące się także przed ww. Kościołem. Przeszliśmy przez Most Galata, podziwialiśmy panoramę miasta  z Wieży Galata powstałej w V wieku. W czasach osmańskich było w niej więzienie, magazyn, latarnia morska, strażnica. Widzieliśmy wiele wspaniałych obiektów i miejsc. 

Pobyt w Stambule zrobił na nas ogromne wrażenie. Spotkanie zakończyło się 8 lutego. Opuszczaliśmy miasto oszołomieni jego pięknem, zadowoleni ze spotkania i jego efektów, żegnani ponownie głosem muezzina ….

                     

 

 

GRUDZIEŃ 2018

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w Maratonie Pisania Listów – akcji organizowanej przez Amnesty International. Uczniowie w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim pisali listy w obronie kobiet, które przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka:

- 14 Polek, które w roku 2017 zostały zaatakowane podczas marszu niepodległości w Warszawie demonstrując przeciwko nienawiści , oskarżone i uznane winnymi utrudniania legalnego zgromadzenia;

-  Nawal Benaissa, prześladowanej przez władze marokańskie za domaganie się lepszego życia i opieki zdrowotnej w swoim regionie;

- Geraldine Chacon, prześladowanej za wspieranie młodych ludzi, krytykowanie władzy wenezuelskiej i walkę o prawa człowieka;

-  Marielle Franco, zamordowanej za walkę o prawa innych;

 - Nonhle Mbuthuma, prześladowanej za obronę ziemi jej przodków;

- Witaliny Kowal, zaatakowanej za wspieranie praw osób LGBTI na Ukrainie;

- Gulzar Duszenowej, która walczy o prawa osób z niepełno sprawnościami, dyskryminowanej za wypowiadanie się w społeczeństwie, w którym kobiety nie mają do tego prawa, a osoby niepełnosprawne są postrzegane jako nieuleczalnie chorzy inwalidzi, którzy powinni milczeć;

- Ateny Daemi, uwięzionej w irańskim więzieniu za publiczne wypowiadanie się przeciwko karze śmierci;

- Pavitri Manjhi, nękanej za przeciwstawianie się wielki korporacjom, które zmuszały ludzi do sprzedaży ziemi za bezcen;

-Społeczności Sengwer, brutalnie wyrzucanej z ziemi przodków.

Grupa Erasmusa zaprosiła do współpracy i udziału w Maratonie Pisania Listów szkoły partnerskie.

  

 

PAŹDZIERNIK 2018

UWAGA  Ciekawy Projekt Międzynarodowy!!!

W naszej szkole już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu

THINK CRITICALLY, LIVE RATIONALLY AND

EMPATHICALLY

realizowanego w ramach ERASMUS+, finansowanego w100% ze środków Unii Europejskiej

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji, umiejętności interpersonalnych
 i społecznych, umiejętności językowych, odpowiedzialności obywatelskiej i społecznej, promowanie europejskich 
wartości tolerancji, szacunku i demokracji,  a także poznanie historii, kultury i obyczajów szkół partnerskich.
 Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. 
  W ramach  projektu planowane są wyjazdy do Włoch i na Litwę, oraz przyjazd do Nowej Soli uczniów 
z Turcji, Włoch i Litwy. 
 Zainteresowanych uczniów zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji projektu i zasad rekrutacji, 
które odbędzie się  odbędzie się w piątek 26 października na długiej przerwie w sali nr 7.
 
Justyna Małczak, Alicja Dąbrowska, Nataliya Popova

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
    ul. Gimnazjalna 9
    67-100 Nowa Sól
  • (+48) 068 4583894
    Tel./Fax (+48) 068 4583895
    e-mail lonsol@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć