Nawigacja

 • Żegnamy Ukochanego Profesora

  Z przykrością zawiadamiamy, że 28 maja 2020r. zmarł nasz Ukochany Profesor, Wychowawca, Przyjaciel Młodzieży, pan Zbigniew Palczyński.

  Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 30 maja 2020r., o godz.12.00, na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ul.Wandy, a Msza Św. w Jego intencji odbędzie się tego samego dnia, o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Barbary w Nowej Soli.

  Spoczywaj w Pokoju nasz Nauczycielu!

 • Drodzy Maturzyści!

     W związku z brakiem możliwości – na podstawie obowiązującego prawa oraz zakazu organizacji imprez i zgromadzeń publicznych – podjęłam decyzję dotyczącą przeprowadzenia uroczystości wręczenia wyróżnień i świadectw ukończenia szkoły. Mając na względzie troskę o zachowanie reżimu sanitarnego i przygotowania do bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów maturalnych, ustaliłam następujący harmonogram spotkań z Wami:

  28 maja – klasa IIIa

  29 maja – klasa IIIb

  1 czerwca – klasa IIIc

  2 czerwca – klasa IIId

  3 czerwca – klasa IIIe

  4 czerwca – klasa IIIf

     Każdego z wymienionych dni zapraszam Maturzystów o godz. 10.00 do auli szkolnej, gdzie spotkacie się z wychowawcami. Na początku będzie można rozliczyć się z książek, kluczyków od szafek szkolnych i podpisać zaległe bilanse i obiegówki. Otrzymacie wówczas świadectwa po gimnazjum, zaświadczenia po egzaminie gimnazjalnym i karty zdrowia.

     Po zakończeniu części organizacyjnej weźmiecie udział w szkoleniu z procedur egzaminacyjnych dostosowanych do obecnych ograniczeń.

     Uwieńczeniem spotkania będzie uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień, listów gratulacyjnych i podziękowań oraz świadectw ukończenia szkoły. Towarzyszyć nam będzie program artystyczny przygotowany przez Waszych młodszych kolegów pod okiem pani Małgorzaty Okoń-Plinty. Ponieważ z przyczyn obiektywnych nie przewidujemy udziału w uroczystościach Waszych rodziców i znajomych, całość uroczystości dla każdej klasy utrwalimy w postaci filmu.

     Przychodząc do szkoły w wyznaczonych dniach koniecznie zadbajcie o bezpieczny odstęp, maseczki, rękawiczki i własny długopis do podpisania dokumentów.

  Zapraszam Was serdecznie!

  Aleksandra Grządko

 • Matura 2020

  W zakładce Matura została dodana podstrona zawierająca aktualne informacje i wskazania dotyczące egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

  kliknij

 • Harmonogram rekrutacji do Liceum

 • Zalecenia dla Maturzystów

 • Drodzy Rodzice

   

  „Dziś swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość” powie Państwa dziecko, które w tak trudnym czasie, będzie podejmowało decyzję, o kontynuowaniu nauki. My jednak wiemy, że bez Państwa wsparcia i mądrych rad może czuć się zagubione.

  Zapewne zapoznali się Państwo z ofertą lubuskich szkół średnich, ale my pragniemy zaproponować kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli.

  Jesteśmy szkołą, w której priorytetem jest edukacja i wychowanie młodego człowieka, a wszystko to dzieje się z Państwa udziałem w ramach współpracy rodziców i nauczycieli.

             Edukacja, ponieważ sądzimy, że jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie - jak twierdził Paulo Coelho, dlatego:

  • nie marnujemy talentów, a uczniowie od klasy I zdobywają indeksy wyższych uczelni humanistycznych i technicznych,
  • każdy uczeń doskonaląc się, czyni postępy edukacyjne, co według kalkulatora EWD powoduje, że jesteśmy Szkołą Sukcesu,
  • wspomagamy rozwój ucznia w ramach zajęć lekcyjnych (dodatkowo, obowiązkowa godzina matematyki), a także poprzez udział w projektach Erasmus +, podczas których młodzież poznaje język i kulturę innych narodów (współpraca ze szkołami w Hiszpanii, Turcji, Austrii, Włoszech i na Litwie),
  • od klasy drugiej organizujemy diagnozy maturalne z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych na poziomie rozszerzonym,
  • z młodzieżą pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych – egzaminatorzy Nowej Matury, nauczyciele dyplomowani, a w ramach nawiązanej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, akademiccy.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych na Wydziale Nauk Biologicznych oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, a także Wydziale Prawa i Administracji,
  • w trakcie zajęć na poziomie podstawowym i rozszerzonym zapewniamy opiekę dydaktyczną i wsparcie nauczycieli.

  Wychowanie, ponieważ ważny jest świat wartości, a my pragniemy, aby nasi uczniowie stali się wspaniałymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Kierując się słowami Jana Pawła II wiemy, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Dlatego:

  • każdy uczeń otoczony jest troskliwą opieką pedagogiczną i wychowawczą,
  • w ramach rozwoju intelektualnego i duchowego organizujemy wyjazdy do opery, kina, teatru,
  • współpracujemy ze szkołami partnerskimi z Niemiec i Ukrainy,
  • działamy społecznie – współpraca ze świetlicami środowiskowymi, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem Sybiraków, Domem Pomocy Społecznej w Bełczu,
  • angażujemy się w działalność charytatywną  i akcje pomocowe,
  • kształcimy umiejętności ponadprzedmiotowe – zimowe obozy narciarskie Biała szkoła, Klub Sportowy „Ares”, Teatr „AVIS”.

  Wart nam zaufać, ponieważ jesteśmy szkołą z tradycjami, która wspierając pomaga uczniom osiągnąć zamierzone cele.

  Drodzy Rodzice

  „Dziś swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość” powie Państwa dziecko, które w tak trudnym czasie, będzie podejmowało decyzję, o kontynuowaniu nauki. My jednak wiemy, że bez Państwa wsparcia i mądrych rad może czuć się zagubione.

  Zapewne zapoznali się Państwo z ofertą lubuskich szkół średnich, ale my pragniemy zaproponować kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli.

  Jesteśmy szkołą, w której priorytetem jest edukacja i wychowanie młodego człowieka, a wszystko to dzieje się z Państwa udziałem w ramach współpracy rodziców i nauczycieli.

             Edukacja, ponieważ sądzimy, że jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie - jak twierdził Paulo Coelho, dlatego:

  • nie marnujemy talentów, a uczniowie od klasy I zdobywają indeksy wyższych uczelni humanistycznych i technicznych,
  • każdy uczeń doskonaląc się, czyni postępy edukacyjne, co według kalkulatora EWD powoduje, że jesteśmy Szkołą Sukcesu,
  • wspomagamy rozwój ucznia w ramach zajęć lekcyjnych (dodatkowo, obowiązkowa godzina matematyki), a także poprzez udział w projektach Erasmus +, podczas których młodzież poznaje język i kulturę innych narodów (współpraca ze szkołami w Hiszpanii, Turcji, Austrii, Włoszech i na Litwie),
  • od klasy drugiej organizujemy diagnozy maturalne z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych na poziomie rozszerzonym,
  • z młodzieżą pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych – egzaminatorzy Nowej Matury, nauczyciele dyplomowani, a w ramach nawiązanej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, akademiccy.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych na Wydziale Nauk Biologicznych oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, a także Wydziale Prawa i Administracji,
  • w trakcie zajęć na poziomie podstawowym i rozszerzonym zapewniamy opiekę dydaktyczną i wsparcie nauczycieli.

  Wychowanie, ponieważ ważny jest świat wartości, a my pragniemy, aby nasi uczniowie stali się wspaniałymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Kierując się słowami Jana Pawła II wiemy, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Dlatego:

  • każdy uczeń otoczony jest troskliwą opieką pedagogiczną i wychowawczą,
  • w ramach rozwoju intelektualnego i duchowego organizujemy wyjazdy do opery, kina, teatru,
  • współpracujemy ze szkołami partnerskimi z Niemiec i Ukrainy,
  • działamy społecznie – współpraca ze świetlicami środowiskowymi, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem Sybiraków, Domem Pomocy Społecznej w Bełczu,
  • angażujemy się w działalność charytatywną  i akcje pomocowe,
  • kształcimy umiejętności ponadprzedmiotowe – zimowe obozy narciarskie Biała szkoła, Klub Sportowy „Ares”, Teatr „AVIS”.

  Warto nam zaufać, ponieważ jesteśmy szkołą z tradycjami, która wspierając pomaga uczniom osiągnąć zamierzone cele.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Harmonogram Matur 2020

  W zakładce Matura/Harmonogram egzaminu podany jest szczegółowy zaktuakizowany harmonogram egzaminów maturalnych 2020.

 • Konsultacje dla Maturzystów

  W zakładce Matura/Konsultacje maturalne został umieszczony tygodniowy harmonogram konsultacji dla maturzystów. Zaczynamy już 27 kwietnia. 

 • Stypendia dla uczniów.

  W zakładce Dokumenty/Dokumenty Szkoły zostały umieszczone druki wniosków o stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i osiągnięcia sportowe.

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego informuje, że w dniach 16.03.2020-26.04.2020 szkoła będzię zamknięta. Wszelkie pilne sprawy można załatwiać poprzez kontakt telefoniczny na nr (+48) 068 4583894 oraz Tel./Fax (+48) 068 4583895 lub poprzez pocztę e-mail lonsol@poczta.onet.pl

   

 • Mamy Mistrza Europy!

  Do szkoły wpłynęło potwierdzenie, że nasz uczeń Bartek Czarnecki z kl. 2A wywalczył Mistrzostwo Europy Karate Kyokushin. Gratulacje dla Mistrza!

 • VIVA ITALIA!

  Tym razem grupa naszych Erazmusów z projektu THINK CRITICALLY, LIVE RATIONALLY AND EMPATHICALLY odwiedziła Włochy.

  W zakładce projektu relacja z tej wizyty oraz dużo zdjęć.

 • Erasmus+ „Integration of Mobile Apps into Education”

  W dniach 28.09.-06.10.2019 grupa naszych uczniów wraz z opiekunami gościła w Austrii.

  W zakładce projektu relacja z tej wyprawy oraz zdjęcia.

 • ANKIETA

  Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zwraca się z uprzejmą prośbą do nauczycieli, uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych o wypełnienie ankiety na temat pracy Starostwa Powiatowego w Nowej Soli i szkół Powiatu Nowosolskiego. Ankieta jest krótka i ma charakter anonimowy.

  Opinie uzyskane w ramach niniejszej ankiety pomogą podnosić jakość świadczonych usług i zmieniać się na lepsze.

  https://www.survio.com/survey/d/I3C6H7A3O3V4I5F5S

 • Stopień alarmowy BRAVO-CPR

  Informuję o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, od 10 października 2019 r. od g. 00.01 do 14 października 2019 r. do godziny 23.59, stopnia alarmowego BRAVO-CPR na terenie RP. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym pliku oraz w plikach szkoły w dzienniku elektronicznym.

  Bravo.pdf

   

 • Młodzi Głosują

  W poniedziałek 7 października br., w ramach projektu Młodzi Głosują, odbyły się szkolne prawybory parlamentarne.Organizatorami wyborów jak i kampanii profrekwencyjnej, która miała miejsce od drugiego tygodnia września są osoby, rozszerzające wiedzę o społeczeństwie w klasach II, pod opieką Barbary Korowackiej.

 • Informacje dla pierwszoklasistów

  • Zebranie z rodzicami: 29. 08. 2019 r. godz. 17.00 w auli szkolnej
  • Obóz integracyjny: 16 - 18. 09. 2019 r. SP

                                              18 – 20. 09 2019 r. GM

  Hotel HALNY Szklarska Poręba – 315 zł

  • Ubezpieczyciel NNW COLLONADE

  Składka – 46 zł

  Suma ubezpieczenia – 18 000 zł

  • Rada Rodziców – 50 zł

  Nr konta 40 9674 0006 0000 0000 2932 0001

 • Podręczniki

  W zakładce Dokumenty/Podręczniki znajduje się spis podręczników na rok szkolny 2019/20.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw odbędzie się w środę 19 czerwca o godz. 8.00 w auli szkolnej.

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
  ul. Gimnazjalna 9
  67-100 Nowa Sól
 • (+48) 068 4583894
  Tel./Fax (+48) 068 4583895
  e-mail lonsol@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć